ประเภทการรับสมัคร

Fun Run
ระยะทาง 5 KM

Mini Marathon
ระยะทาง 10.5 KM

เต็ม

Half Marathon
ระยะทาง 21.1 KM

เต็ม

 ประเภทการรับสมัคร

Fun Run
ระยะทาง 5 KM
เต็ม

Mini Marathon
ระยะทาง 10.5 KM
เต็ม

Half Marathon
ระยะทาง 21.1 KM
เต็ม

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขาหันคา

ชื่อบัญชี: น.ส. ธัญญพัทธ์ ภูวพงศ์ธนศิริ

เลขบัญชี 107-0-42310-6

แจ้งชำระเงิน

** กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการสมัคร **

แจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ที่